• si-foto-2015.jpg
 • si-foto-2016.jpg
 • si-foto2-2015.jpg
 • si-foto2-2016.jpg
 • si-foto3-2016.jpg

1.ročník - 2014

5.ročník - 2018

2.ročník - 2015

6.ročník - 2019

3.ročník - 2016

7.ročník - 2020

4.ročník - 2017

8.ročník - 2021

Projekt 17 - Prenosný reproduktor napájaný solárnym panelom

Pri projektovaní prenosného reproduktora sme zohľadnili nasledujúce kritériá:

 • konštrukčná jednoduchosť,
 • dostupnosť materiálov a súčiastok,
 • finančný limit,
 • čas na prípravu a výrobu,
 • kvalitné a estetické prevedenie

  Čítať ďalej...

Projekt 18 - Miešač leptacieho roztoku pri výrobe dosiek plošných spojov

Technické parametre miešača

Napätie: 230V
Frekvencia: 50 – 60Hz
Výkon miešania: 30W
Výkon ohrevu: 800W
Celkový výkon: 830W
Pracovný prúd: 3,61A

Čítať ďalej...

Projekt 19 - Stavba rekreačného vozidla - Bugina

Už od detstva nás lákajú stroje. Či už to sú automobily, motocykle alebo traktory, vzbudzujú v nás veľkú vášeň. Preto sme si ako strednú školu vybrali Technickú akadémiu v Spišskej Novej Vsi. Rozhodli sme sa pre odbor so zameraním na konštrukciu automobilov. Našou najväčšou záľubou sú autá a všetko, čo je s nimi spojené. Automobily sa používajú na cestovanie do práce, školy, dovolenku a podobne. My sme sa rozhodli vyrobiť si vlastné vozidlo. Skonštruovali sme automobil, ktorý je určený predovšetkým do terénu, lesa alebo náročné podmienky. Hlavným cieľom bolo vyrobiť vozidlo pevné, ľahko ovládateľné, výkonné ale predovšetkým lacné.

Čítať ďalej...

Projekt 20 - Drvička PET fliaš

Teoretické východiská práce

Charakteristika plastov

Plasty patria medzi najpoužívanejšie materiály vo všetkých odvetviach priemyslu aj spotrebného tovaru (okná, bižutéria, strojníctvo, stavebníctvo, biela technika) vyrábajú sa chemickými reakciami, polyadíciou, polymerizáciou, polykondenzáciou alebo ich kombináciou. Vyrábajú sa z látok, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v rope ale aj v zemnom plyne a v uhlí. O ich spracovanie sa starajú odvetvia chemického a petrochemického priemyslu. Plasty sú ľahko tvarovateľné, dajú sa z nich vyrobiť polotovary (fólie, dosky, rúrky, pelety, tablety, drôty, drvina) na výrobu predmetov bežnej spotreby. Sú najnovšími materiálmi, ktoré sa používajú na obaly a balenia, a tiež ako základ pre kompozitné materiály, 9% - tným nárastom spotreby vo výrobe predbiehajú spotrebu kovov (len 3% - tný nárast).

Čítať ďalej...

Projekt 21 - Hnacia sústava motorového vozidla Kia Ceed

Poháňaciu (hnaciu) sústavu automobilu tvorí spaľovací motor. Je to stroj, ktorý spálením paliva premieňa jeho chemickú energiu na mechanickú prácu. K spaľovaniu paliva alebo palivovej zmesi môže dochádzať v motore, ale aj mimo motora. V užšom zmysle slova sa pod pojmom spaľovací motor spravidla rozumie piestový spaľovací motor. Témou práce je náhľad hnacej sústavy v automobile KIA CEED, ktorý je doplnený osvetlením časti poháňacej sústavy a bočných dverí. 

Čítať ďalej...

Projekt 22 - Protéza ruky ovládaná hlasom

Vo svete sa nachádza veľa ľudí, ktorí prišli o hornú končatinu, alebo sa narodili s vrodenou vadou. Týto ľudia majú jednoznačne sťažený život a sú pre nich problematické aj pre nás banálne činnosti. Hoci postihnutí majú k dispozícií ortopedické pomôcky, väčšina z nich má len estetickú funkciu. Sú k dispozícii aj protézy, ktoré dokážú vykonávať pohyby, avšak tieto protézy sú kvôli svojej cene dostupné len pre minimum postihnutých.

Čítať ďalej...

Projekt 23 - Funkčný model elektromobilu

Potrebu dopravy nikto nespochybňuje, na druhej strane sa čoraz viac hovorí o globálnom ekologickom probléme - znečistenie emisiami. Jedným z riešení je elektromobilita. Prevádzkou elektromobilov vzniká potreba servisných pracovníkov. Naša škola je schopná pripraviť takýchto odborníkov. K tomu sú ale potrebné vhodné didaktické učebné pomôcky pre kvalitné a efektívne vyučovanie.

Čítať ďalej...

Projekt 24 - Experimentálne vozidlo SOSAKE 2

Milióny ľudí a milióny ton surovín a výrobkov sa presúvajú z miesta na miesto kvôli zamestnaniu, návštevám príbuzných, turizmu, športu, zabezpečeniu základných, ale aj luxusných produktov, výrobkov a služieb. Pohyb ľudí a tovaru sa obecne zabezpečuje rôznymi formami dopravy.
Potrebu dopravy nik nespochybňuje, ale na druhej strane sa čoraz viac hovorí o globálnom ekologickom probléme, najmä znečistení životného prostredia emisiami.

Čítať ďalej...

© 2022 Súťaž: Strojár - Inovátor
Back to Top