• si-2019.png
  • si-foto-2015.jpg
  • si-foto-2016.jpg
  • si-foto2-2015.jpg
  • si-foto2-2016.jpg
  • si-foto3-2016.jpg

Víťazi súťaže v jednotlivých kategóriách získajú finančnú odmenu následovne:

  • za 1. miesto 300 € a pre školu 1000 
  • za 2. miesto 200 a pre školu 600
  • za 3. miesto 100  a pre školu 400

Zvláštna Cena dekana za originalitu, výnimočnosť a inovatívny charakter

  • víťaz získa tablet

Všetky práce budú zaradené do hlasovania verejnosti

  • víťaz hlasovania - Cena verejnosti - získa tablet

Spomedzi hlasujúcich bude vyžrebovaný jeden, ktorý získa vecnú cenu.

 

Všetci finalisti súťaže, bez ohľadu na umiestnenie, budú v prípade záujmu prijatí na štúdium na Strojnícku fakultu TUKE bez prijímacích skúšok a bez poplatku za prijímacie konanie. Ponuka sa vzťahuje aj na študentov nižších ročníkov, môžu ju uplatniť vo svojom maturitnom ročníku.

© 2019 Súťaž: Strojár - Inovátor
Back to Top