• si-foto-2015.jpg
  • si-foto-2016.jpg
  • si-foto2-2015.jpg
  • si-foto2-2016.jpg
  • si-foto3-2016.jpg

1.ročník - 2014

5.ročník - 2018

9. ročník - 2022

2.ročník - 2015

6.ročník - 2019

10. ročník - 2023

3.ročník - 2016

7.ročník - 2020

4.ročník - 2017

8.ročník - 2021

1 - Univerzálna reflow rúra

Univerzálna reflow rúra je pomôcka pre každého, kto potrebuje pri výrobnom procese v domácich alebo laboratórnych podmienkach vyvinúť teplotu vzduchu väčšiu ako je izbová alebo teplota nad bodom varu vody. Reflow rúra (ďalej len rúra) je špecifický druh rúry, ktorá sa používa pri hromadnom pájkovaní súčiastok na dosku plošných spojov (ďalej len DPS). Mojím cieľom bolo vyvinúť čo najuniverzálnejšiu rúru aby sa dala použiť aj pri iných výrobných procesoch, nielen pri pájkovaní. Mala by mať čo najjednoduchšiu konštrukciu a zároveň spĺňať aj náročné teplotné požiadavky nielen pri výrobe DPS. Prototyp rúry je zhotovený zo sériovo vyrábanej rúry, ktorá bola základom mojej konštrukcie. Táto malá rúra je riadená elektronicky, čo zaručuje dokonalú presnosť teploty aj pri nižších nastavených teplotách. Rúra je tepelne izolovaná, čo napomáha energetickej úspornosti. Vďaka malým rozmerom spotrebuje podstatne menšie množstvo elektrickej energie, pri väčšej efektívnosti. Rúra má jednoduché riadenie a preto je ľahko používateľná v domácich aj laboratórnych podmienkach. Moja rúra je základom pre mohutnejšie konštrukcie malých taviacich pecí alebo laboratórnych sušiarní.

Čítať ďalej...

2 - Model auta na solárny pohon

Už ako chlapec som sníval že budem raz budem smetiarom, vodičom autobusu či pretekárom ale potom sa vo mne objavil talent vytvoriť niečo čo to ešte nebolo. Mojim cieľom je vytvoriť model solárneho automobilu v mierke 1:18 a tým poukázať ,že svet alternatívneho pohonu má v budúcnosti svoje miesto. Môj model je pripravený na každodennú prevádzku bez toho aby som doňho čokoľvek natankoval či ho napájal z elektrickej siete. Ako je to možné? Môj model poháňa inteligentný solárny panel a to znamená, že ako náhle je model v kľudovom režime na svetle ,model sa začne nabíjať pomocou solárneho panela. Energia sa zhromažďuje vo veľkokapacitnej batérii. Počas prvých skúšok či takéto niečo môže fungovať s bežným autíčkom na diaľkové ovládanie vzhľadom na moje elektrotechnické zručnosti som sa našťastie s neúspechom nestretol. Prvotne bol model odskúšaný na powerbanku čo je tzv. externá prenosná batéria. Po tomto úspechu nasledovalo zakúpenie vhodného solárneho panelu. Pri prácach s týmto modelom som sa samozrejme stretol aj s komplikáciami napr. rozoberať lacné autíčko vyrobené v Číne nie je také ľahké ako to vyzerá, musíte však myslieť na to, že ho chcete aj poskladať. Táto práca bola pre mňa prínosom po každej stránke a v budúcnosti by som sa chcel venovať niečomu takémuto, vyvíjať nové veci, ktoré by sa na trhu uživili, jediní, ktorý ma nebudú mať radi budú momentálne výrobcovia tužkových batérii.

Čítať ďalej...

3 - Konštrukcia spaľovacieho motora

Najpoužívanejšie typy motorov

Spaľovacie motory majú svoj názov podľa toho, že v nich dochádza k spaľovaniu palivovej zmesi. Motocykle väčšinou používajú zážihové dvojtaktné, alebo štvortaktné motory. Vznetové (dieselové) motory sa u motocyklov veľmi nepresadili, pretože sú príliš veľké a ťažké a nedosahujú porovnateľné výkony ako motory zážihové.

Jednovalcové motory - vyznačujú sa jednoduchou konštrukciou a tým pádom aj nižšími výrobnými nákladmi. Sú menej náročné na údržbu a nastavovanie. Ďalšou prednosťou tejto konštrukcie je nízka hmotnosť, ktorá ich predurčuje na použitie v terénnych motocykloch a relatívne nízka spotreba paliva a oleja. Nevýhodou ostávajú relatívne vibrácie, ktoré vznikajú kvôli striedavému zaťaženiu kľukového hriadeľa.

Čítať ďalej...

4 - Elektrický zdrojový agregát

Elektrický zdrojový agregát (EZA) alebo tiež elektrocentrála je elektrické zariadenie premieňajúce mechanickú prácu na elektrické napätie. EZA sa skladajú z troch základných častí, a to hnacieho motora, alternátora a rozvádzača. Ako hnací agregát sa používajú benzínové, naftové alebo plynové motory.

Princíp činnosti

Elektrické zdrojové agregáty využívajú fyzikálny jav elektromagnetizmus.

Základným princípom elektromagnetizmu je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytváraných elektrickými vodičami ktorými preteká elektrický prúd, resp. interakcia týchto polí s magnetickým poľom permanentného magnetu. Túto silu nazývame Lorentzova sila.

Čítať ďalej...

5 - Model elektrického autobusa mestskej hromadnej dopravy s inovatívnym ekologickým uskladnením energie

Aktuálne štatistiky ukazujú, že napríklad vodič v Bratislave strávi v kolóne približne 32 minút za deň. Ročne je to pritom až 122 hodín. V Košiciach vodiči strávili v kolóne približne 22 minút za deň a celkovo 85 hodín za rok [1]. Množstvo dopravných prostriedkov a hustá premávka vo veľkých mestách výrazne zaťažujú životné prostredie. Rozmýšľali sme, ako by sa táto záťaž na životné prostredie dala zmierniť. Jednou z možností je napríklad používanie autobusov mestskej hromadnej dopravy (MHD) na elektrický pohon. Zaujala nás myšlienka, či by bolo možné nahradiť zdroj energie - akumulátor v elektrobusoch, ľahšími a ekologickejšími kondenzátormi.

Čítať ďalej...

6 - Konštrukčný návrh frézovacieho prípravku

Počas odbornej praxe v školských dielňach som sa stretol s výrobou tvarovo zložitej súčiastky. Výrobu tejto súčiastky sprevádzali niektoré komplikácie s dodržaním jej presného tvaru, drsnosti povrchu a hlavne upnutia polotovaru-odliatku pomocou klasických upínacích zariadení. Pretože išlo o výrobu väčšieho množstva kusov, ktorých výroba sa pravidelne opakuje, rozhodol som sa zjednodušiť a urýchliť jej výrobu navrhnutím upínacieho frézovacieho prípravku, ktorý vám chcem predstaviť v tejto práci. Ďalším cieľom bolo zozbierať čo najviac informácií o vyrábanej súčiastke a vypracovať 3D konštrukčný návrh s výkresovou dokumentáciou nakreslenou v kresliacom programe Solid Edge 7.

Čítať ďalej...

7 - Jednoúčelový sústružnícky prípravok

Cieľom mojej práce je zhotoviť jednoúčelový prípravok, ktorý sa bude využívať pre úpravu nepodarkových polovýrobkov, kde počas výroby polovýrobku nastali chyby. Význam v používaní prípravkov spočíva v zrýchlení, skrátení výrobných časov, spresnení a zjednodušení výrobného procesu. Požadovaná kvalita výrobkov je v dnešnej dobe významným faktorom pridosahovaní úspechov v konkurenčnom boji na trhu. Zriedkavým javom je, že pri výrobe sa občas vyskytujú aj nepodarky, ktorým sa pri výrobe nekládla dôrazná pozornosť na to, aby sa dosiahli požadované rozmery a kvalita výrobkov. V súčasnosti sav praxi používajú rôzne druhy prípravkov. Ich hlavnou úlohou je správne a pevné zapolohovanie súčiastky, od čoho závisí presnosť rozmerov a tvar výrobku.

Čítať ďalej...

8 - Modernizácia automobilu Volvo V40

Hlavným cieľom projektu bolo zdokumentovať vývoj elektroniky v automobilizme a na konkrétnom automobile Volvo V40 realizovať prakticky potrebné úpravy a to vytvoriť zariadenie ktoré by na základe impulzu diaľkového ovládania odomklo alebo uzamklo dvere. Pri výrobe zariadenia minimalizovať náklady. Preto som si nemal v pláne objednať celé zariadenie ale iba súčiastky a následne využiť poznatky a vedomosti elektrikára. Meraním a zisťovaním nájsť správne kontakty v dverách osobného automobilu na napájanie zariadenia a kontakty na pneumatické motorčeky centrálneho ovládania dverí. Predsavzal som si nepojazdný automobil na základe vedomostí a zručností získaných počas štúdia na SPŠ dopravnej spojazdniť tak, že bude spĺňať podmienky STK. Na internete som našiel nepojazdný automobil značky Volvo V40 z roku 2001, ktorý som postupne renovoval a zmodernizoval elektronikou tak, že je funkčný a môžem ho používať.

Čítať ďalej...

© 2024 Súťaž: Strojár - Inovátor
Back to Top