• si-foto-2015.jpg
  • si-foto-2016.jpg
  • si-foto2-2015.jpg
  • si-foto2-2016.jpg
  • si-foto3-2016.jpg

1.ročník - 2014

5.ročník - 2018

9. ročník - 2022

2.ročník - 2015

6.ročník - 2019

3.ročník - 2016

7.ročník - 2020

4.ročník - 2017

8.ročník - 2021

Návrhy a realizácie jednotlivých častí projektu

Navrhnúť zhotovenie schémy

Keďže tento panel ma slúžiť na prezentáciu školy rozhodli sme že v schéme a na panely využijeme všetky dostupne prvky od FESTA ktoré nám škola dala k dispozícii.

 

image1

image2

Rozloženie komponentov na panel

Na panel sme ukladali jednotlivé komponenty ( valce, ventily, snímače ). Vytvárali sme rôzne kombinácie z daných komponentov

image3

Zapojenie vzduchu a elektriky do obvodu

Keďže firma FESTo ponúka aj elektrické prvky k pneumatickým, tak sme sa rozhodli že využijeme aj elektrické prvky. Medzi elektrické prvky v našej schéme patria snímače začiatočných a koncových polôh a samotné ventily. Ako môžeme vidieť na obrázku do ventila prichádza aj vzduch ale aj elektrika. Vzduch nám slúži na vysunutie a zasunutie valca či už mame zapojene aj elektrické prvky alebo nie. Ventil je napojený aj na elektrický prvok. Keď stlačíme tlačidlo ventil cez elektrické prepojenie dostáva signál že ma vysunúť alebo zasunúť valec.

image4

Odskúšanie funkčnosti panelu

Po umiestnený a zapojení komponentov sme si odskúšali funkčnosť panelu. Panel bol plne funkčný aj pri rôznych kombináciách valcov.

image5

Pridanie automatu a vyhotovenie programu pre automat

Po odskúšaní pneumo-elektriky a zhodnotení, že všetko funguje tak ako má , sme mohli pristúpiť k ďalšiemu kroku. Ďalším krokom bolo zapojenie automatu k panelu.

 image6

 image7

 Automat Siemens 1200

Odskúšanie funkčnosti celého panelu s automatom

Vytvorili sme si jednoduchý program v programe TIA Portál v13 pre vysunutie jedného valca na odskúšanie správneho prepojenie panelu s automatom. Aby panel bol plne funkčný museli sme navrhnúť program, podľa ktorého jednotlivé komponenty na panely budú pracovať.

Naprogramovanie pozostávalo z nasledujúcich krokov :

1. Vysunutie prvého a druhého valca.
2. Valce počkajú 3 sekundy a vysunie sa tretí valec
3. Valce ostanú vysunuté po dobu 3 sekúnd a potom sa zasunú

image8

Screen obrazovky z programu ktorý sme urobili a nahrali do automatu

 

Využitie v praxi

Panel, ktorý sme navrhli by sa mal využiť na výučbové účely pre študentov. Precvičovali by si na ňom programovanie cez automat Siemens, ktorý sa využíva v praxi pri výrobných linkách, v skladových priestoroch, na posun a výver strojových súčiastok, triedenie súčiastok, skladanie jednotlivých strojových súčiastok do celkov a mnoho iných využití.

Panelom vieme študentom priblížiť aj problematiku automatizovaných systémov vo výrobných linkách. Či sa jedná o žiakov základných alebo stredných škôl. Náš panel sme konkrétne už využili na hodinách priemyselnej informatiky a na prezentácii školy pre základné školy. . Vytvorili sme výučbový panel PNEUMO SIM, ktorý má slúžiť našim mladším spolužiakom na zlepšenie si predstavivosti funkčnosti a využitia automatizácie vo výrobných sférach. Počas našej práce sme si prehĺbili a rozšírili nielen teoretické ale aj praktické zručnosti, čo prispelo k nášmu odbornému rastu.

 image9

 

© 2023 Súťaž: Strojár - Inovátor
Back to Top