• si-foto-2015.jpg
  • si-foto-2016.jpg
  • si-foto2-2015.jpg
  • si-foto2-2016.jpg
  • si-foto3-2016.jpg

1.ročník - 2014

5.ročník - 2018

2.ročník - 2015

6.ročník - 2019

3.ročník - 2016

7.ročník - 2020

4.ročník - 2017

8.ročník - 2021

Už od malička ma fascinovalo strojárstvo ako také. Preto som sa po ukončení základnej školy rozhodol po odporúčaniach môjho otca, ktorý pracuje v strojárskom priemysle už viac ako 30 rokov, pre SPŠ strojnícku v Prešove. Počas tohto štúdia mi strojárstvo prirástlo ešte viac k srdcu a preto som sa rozhodol, že budem pokračovať v štúdiu strojárstva. Asi najviac som si obľúbil hodiny Strojárskej technológie, kde na zadaniach riešime postup výroby a samotnú výrobu súčiastok so všetkým čo k tomu patrí. A až vo štvrtom ročníku sme riešili zadanie týkajúce sa strihania a strižných nástrojov. Veľmi ma to zaujalo. Možno to bolo tým, že to mám v krvi keďže otec sa špecializuje práve na túto časť strojárstva. A asi práve preto som to zadanie spravil najlepšie z celej triedy. Následne nato som sa na odporúčanie vyučujúcej rozhodol zapojiť do Vašej súťaže.

Po zadaní úlohy, sme navrhli nástrihový plán s čo najlepším využitím materiálu. Následne sme vypočítali veľkosti strižných a stieracých síl a určili sme ťažisko/pôsobisko/ výslednej strižnej sily. Takisto sme vypočítali využitie materiálu a veľkosti odpadu v percentách a kilogramoch. Ďalej sme navrhli rozmery strižníka a strižnice a zistili sme strižnú vôľu. Vytvorili sme zostavný výkres a následne spravili dielenské výkresy všetkých nenormalizovaných častí.

 

Strihanie

Strihanie je delenie materiálu 2 plechov alebo pásov, pri ktorom do materiálu z obidvoch strán vnikajú kliny/nože/. Strihať môžeme pomocou nožníc alebo strihadiel.

 

Priebeh strihania

Pôsobením pohyblivého strižníka vzniká plastická deformácia. Po prekročení medze pevnosti v ťahu vzniká po okrajoch strižníka a strižnice trhlina. Keď strižník vnikne do 40 percent hrúbky materiálu, trhliny sa spoja a materiál sa oddelí.

 

Rozdelenie strihadiel

Jednoduché - na jeden pracovný zdvih vykonajú len jednu operáciu, napr. len dierovanie, len vystrihovanie. Majú pevný doraz.

Postupové – v prvom zdvihu napr. dierovanie a v druhom vystrihovanie. Majú načínací a pevný doraz.

Zlúčené – v jednom zdvihu vykonajú 2 operácie jedného druhu, napr. dierovanie aj vystrihovanie 

Združené – jeden nástroj vykoná 2 rôzne operácie, napr. vystrihovanie a ohýbanie

 

Časti strihadiel

Pracovné – strižník, strižnica

Časti na nastavenie materiálu do požadovanej polohy a jeho vedenie – vodiace lišty, dorazy, hľadáčiky

Časti na odvádzanie výstrižkov – stierače, vyhadzovače, posúvače

Upínacie časti – stopka, upínacia platňa, kotviaca platňa, základová platňa

Časti na vedenie nástroja – vodiace stĺpiky

 

Obr.1 Vyrábaná súšiastka

 

Na základe zadanej súčiastky som sa rozhodol pre použitie postupového strižného nástroja.

 

Výpočty

Výpočet strižných síl

            

                                        

Výpočet stieracej sily

                                 

 

Záver

V tejto práci som Vám trošku predstavil prácu maturanta na zadaní na výrobu strižného nástroja a samotné strihanie. Tento proces je veľmi produktívny, keďže pri strihaní nevzniká žiadna trieska. Vzniká len odpad z nespotrebovaného materiálu. Taktiež v prílohe posielam aj 3D model strižného nástroja, či už celého alebo rozobraného.

 

Obr.2 Rozobratá zostava 

 

Obr.3 Zostava 

© 2022 Súťaž: Strojár - Inovátor
Back to Top